Over Ready To Rock…

logo-zwart-groen1

‘Ready To Rock!’ is een sociaal muziekproject. Het is geïnitieerd door Kunstkwartier en Stichting Leergeld.

img_2998_1Op dit moment zijn er 3 trajecten:

  1. Ready To Rock (Mozaïek, Toermalijn, Straap)
  2. Ready To Rock On Air (Goede Herder, Vuurvogel, Silvester-Bernadette)
  3. Ready To Rock CRESCO (Praktijkschool & Vakcollege)

In samenwerking met Stichting Leergeld, LEVgroep, Rock City Institute en de Helmondse muziekverenigingen, krijgen leerlingen les van professionele muziekdocenten van (of via) Kunstkwartier.

De doelstelling van ‘Ready To Rock!’ is om kinderen uit bovenbouw van het basisonderwijs in aanraking te brengen met muziekeducatie en samenspel.
Het project biedt de gelegenheid te ervaren hoe het is om een instrument te leren bespelen, samen te spelen in een band en op te treden tijdens een festival in de wijk. Ready To Rock beoogt vooral een doelgroep te bereiken voor wie muziekonderwijs minder makkelijk bereikbaar is.

In de Ready To Rock-lessen wordt muziek als middel gebruikt om creatieve en sociale ontwikkeling te stimuleren, meer zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen te creëren en een beroep te doen op het verantwoordelijkheidsgevoel (je partijen kennen voor de repetitie, op tijd komen, creatieve ideeën van jezelf en andere bandleden de ruimte geven en uitwerken) van de deelnemende kinderen.

Er wordt toegewerkt naar een bewustwordingsproces, waarbij niet alleen het functioneren in een groep aandacht krijgt, maar ook de individualiteit en eigen identiteit centraal staat en muziek maken als middel wordt gebruikt voor zelfexpressie en leiderschap.
‘Ready To Rock!’ wil daarnaast op deze manier de leefwereld van de kinderen vergroten. Middels dit project komen zij in aanraking met verschillende organisaties en leeftijdsgenoten van verschillende andere scholen.

Het traject van het project bestaat grofweg uit vier delen:
-werving en proeflesweek, (werving tijdens schooltijd, proeflesweek naschools)
-groepslessen op eigen instrument, naschools
-bandlessen, naschools
-presentaties tijdens het Ready To Rock Festival

Ready To Rock wordt mogelijk gemaakt door steun van de Gemeente Helmond, Oranje Fonds, Stichting Leergeld, Stichting Thomas van Villanova en Coovels-Smits Stichting.

Ready To Rock On Air wordt mogelijk gemaakt door Het Ondernemersfonds.

Ready To Rock CRESCO wordt mogelijk gemaakt door Ons Middelbaar Onderwijs en De Impulsgelden.

Dankzij deze partners zijn voor de leerlingen geen kosten verbonden aan het meedoen met Ready To Rock!

image001