Ready To Rock; De Straap

De Straap

Instrumentale groepslessen
Start lessen:
week 47.
De lessen worden in groepjes van 3 tot 6 leerlingen gegeven, 16 weken lang tot eind maart/begin april 2018. De lessen zijn na schooltijd in de middag. De lessen zijn zoveel mogelijk wekelijks opeenvolgend. Er kunnen onderbrekingen zijn of andere lesdagen in verband met studiemiddagen van de scholen.

De lessen zijn op vaste dagen en tijden. De verdeling van instrumenten is als volgt:

Maandag: Basgitaar en Zang
Dinsdag: Drums
Woensdag: Gitaar*
Donderdag: Keyboard

*Gitaarlessen kunnen eventueel ook op de donderdag vallen.

Zangeressen_RTR

Lessen tot 3 leerlingen duren 30 minuten.
Lessen met 4 tot 6 leerlingen duren 45 minuten.

Er zijn dus verschillende lesblokken.

De drumlessen zijn standaard 30 minuten en maximaal 3 leerlingen per les.
De andere lessen kunnen variëren in aantal al naar gelang beschikbaarheid van de leerlingen.

Bandlessen
Vanaf de week van 9 april 2018 gaan de kinderen aan de slag in bandvorm. Exacte data, locatie en roosters volgen in de loop van het jaar.
De samenstelling van de bandjes wordt gevormd naar het aantal kinderen dat meedoet, het speelniveau, ontwikkelingssnelheid en wat praktisch mogelijk is (beschikbaarheid).
Ook de bandlessen worden gegeven door banddocenten van (of via) Kunstkwartier.

Nadine_bas_focus

Hoe zien de Ready To Rock-lessen eruit?

Lesinhoud
Om tijdens het leerproces zoveel mogelijk aansluiting te creëren bij de belevingswereld van de leerlingen gaan we uit van:

Luisteren en dóén
Het leren spelen van het eigen instrument en het samen spelen in een band is praktijk- en resultaatgericht, met de nadruk op voor- en naspelen. Er wordt in eerste instantie in zeer beperkte mate gebruik gemaakt van notatiemethodes (noten leren schrijven en lezen). Dit wordt alleen gebruikt om de communicatie en het leerproces te vergemakkelijken.

Herkenbaarheid
Uitgegaan wordt van liedjes van nu. Voor de leerlingen bekende nummers die ze leuk vinden. Eventueel kan het ook een uitgangspunt zijn om zelf te creëren.

Samenspelen
In de les wordt de leerling zowel op muzikaal als sociaal niveau bewust gemaakt van zijn/haar functie binnen het geheel van de band:

-luisteren naar jezelf en elkaar
-verbanden leggen met de andere instrumenten
-verantwoordelijkheid nemen voor je eigen partij
-jezelf voorbereiden voor een repetitie
-aanwezig zijn
-focus en concentratie
-wees trots op wat je bereikt

Wat wordt er van de ouders verwacht?
Van de ouders wordt verwacht dat zij een positieve bijdrage leveren aan dit project. De ouders motiveren hun kinderen en zorgen ervoor dat zij steeds aanwezig zijn bij de lessen en repetities. Natuurlijk tonen ouders belangstelling voor de vorderingen van hun kind(eren).

image001