Ready To Rock; Mozaïek & Toermalijn

Mozaïek & Toermalijn

Instrumentale groepslessen
Start lessen:
week 47.
De lessen worden in groepjes van 3 tot 6 leerlingen gegeven, 16 weken lang tot eind maart/begin april 2018. De lessen zijn na schooltijd in de middag. De lessen zijn zoveel mogelijk wekelijks opeenvolgend. Er kunnen onderbrekingen zijn of andere lesdagen in verband met studiemiddagen van de scholen.

De lessen zijn op vaste dagen en tijden en hebben plaats op een vaste plek. De verdeling van instrumenten is als volgt:

De zanglessen zijn op maandag op De Mozaïek.
De basgitaarlessen zijn op maandag op De Mozaïek.
De drumlessen zijn op woensdag op De Toermalijn.
De gitaarlessen zijn op woensdag op De Toermalijn.
De keyboardlessen zijn op donderdag op De Mozaïek.

Lessen tot 3 leerlingen duren 30 minuten.
Lessen met 4 tot 6 leerlingen duren 45 minuten.

Er zijn dus verschillende lesblokken.

De drumlessen zijn standaard 30 minuten en maximaal 3 leerlingen per les.
De andere lessen kunnen variëren in aantal al naar gelang beschikbaarheid van de leerlingen.

img_3090_1

Hoe ga je naar je muziekles?
De Mozaïek en De Toermalijn liggen dicht bij elkaar. Leerlingen kunnen zoveel mogelijk zelfstandig of onder begeleiding van de ouders naar de les komen. Dit kan te voet als de lessen op de eigen school zijn en op de fiets of eventueel met de auto, als de lessen op één van de twee andere scholen zijn.
Voor leerlingen die afhankelijk zijn van vervoer door derden (taxi) bekijken we per individueel de mogelijkheden.

Op de scholen worden in de eerste paar weken de kinderen opgevangen en begeleid naar de muziekles. Na een enkele weken weten kinderen zelfstandig de weg te vinden

Bandlessen
Vanaf de week van 9 april 2018 gaan de kinderen aan de slag in bandvorm. Exacte data  en roosters volgen in de loop van het jaar.
De samenstelling van de bandjes wordt gevormd naar het aantal kinderen dat meedoet, het speelniveau, ontwikkelingssnelheid en wat praktisch mogelijk is (beschikbaarheid).
Ook de bandlessen worden gegeven door banddocenten van (of via) Kunstkwartier.

img_2913_1

Hoe zien de Ready To Rock-lessen eruit?

Lesinhoud
Om tijdens het leerproces zoveel mogelijk aansluiting te creëren bij de belevingswereld van de leerlingen gaan we uit van:

Luisteren en dóén
Het leren spelen van het eigen instrument en het samen spelen in een band is praktijk- en resultaatgericht, met de nadruk op voor- en naspelen. Er wordt in eerste instantie in zeer beperkte mate gebruik gemaakt van notatiemethodes (noten leren schrijven en lezen). Dit wordt alleen gebruikt om de communicatie en het leerproces te vergemakkelijken.

Herkenbaarheid
Uitgegaan wordt van liedjes van nu. Voor de leerlingen bekende nummers die ze leuk vinden. Eventueel kan het ook een uitgangspunt zijn om zelf te creëren.

Samenspelen
In de les wordt de leerling zowel op muzikaal als sociaal niveau bewust gemaakt van zijn/haar functie binnen het geheel van de band:

-luisteren naar jezelf en elkaar
-verbanden leggen met de andere instrumenten
-verantwoordelijkheid nemen voor je eigen partij
-jezelf voorbereiden voor een repetitie
-aanwezig zijn
-focus en concentratie
-wees trots op wat je bereikt

Oefenen
Er wordt van de kinderen verwacht dat ze oefenen. Oefenen maakt het bespelen van een instrument nog leuker en je wordt beter in het bespelen ervan.

Er worden wekelijks speciale oefenmomenten in de vorm van huiswerkbegeleiding per school gecreëerd. Ook de huiswerkbegeleiding is na schooltijd. Hiervoor worden roosters gemaakt zodat iedereen een vast oefenmoment heeft.
De huiswerkbegeleiding worden begeleid door studenten van het Rock City Institute in Eindhoven die binnen Ready To Rock stage lopen.

Wat wordt er van de ouders verwacht?
Van de ouders wordt verwacht dat zij een positieve bijdrage leveren aan dit project. De ouders motiveren hun kinderen en zorgen ervoor dat zij steeds aanwezig zijn bij de lessen en repetities. Natuurlijk tonen ouders belangstelling voor de vorderingen van hun kind(eren).

image001