Ready To Rock On Air

Silvester-Bernadette, De Vuurvogel, De Goede Herder

Instrumentale groepslessen
Start lessen:
week 2, 2018.
De lessen worden in groepjes van 3 tot 6 leerlingen gegeven, 13 weken lang tot eind maart/begin april 2018. De lessen zijn na schooltijd in de middag. De lessen zijn zoveel mogelijk wekelijks opeenvolgend. Er kunnen onderbrekingen zijn of andere lesdagen in verband met studiemiddagen van de scholen.

De lessen zijn op vaste dagen en tijden en hebben plaats op een vaste plek. De verdeling van instrumenten is als volgt:

Alle lessen zijn op woensdag
De trompetlessen zijn op de Vuurvogel (t/m 7 februari) en de Goede Herder (21 februari t/m 4 april)
De saxofoonlessen zijn altijd bij De Silvester-Bernadette.

Lessen duren 30 minuten.

Adressen scholen
De Vuurvogel, Prins Karelstraat 127, Helmond
De Goede Herder, Montgolfierstraat 71, Helmond
Silvester Bernadette, Dahliastraat 2, Helmond

Hoe ga je naar je muziekles?
De Vuurvogel, Silvester-Bernadette en De Goede Herder liggen dicht bij elkaar. Leerlingen kunnen zoveel mogelijk zelfstandig of onder begeleiding van de ouders naar de les komen. Dit kan te voet als de lessen op de eigen school zijn en op de fiets of eventueel met de auto, als de lessen op één van de twee andere scholen zijn.

Op de scholen worden in de eerste paar weken de kinderen opgevangen en begeleid naar de muziekles. Na een enkele weken weten kinderen zelfstandig de weg te vinden.

Bandlessen
Vanaf de week van 9 april 2018 gaan de kinderen aan de slag in bandvorm. Exacte data  en roosters volgen in de loop van het jaar.
De samenstelling van de bandjes wordt gevormd naar het aantal kinderen dat meedoet, het speelniveau, ontwikkelingssnelheid en wat praktisch mogelijk is (beschikbaarheid).
Ook de bandlessen worden gegeven door banddocenten van (of via) Kunstkwartier.

Hoe zien de Ready To Rock-lessen eruit?

Lesinhoud
Om tijdens het leerproces zoveel mogelijk aansluiting te creëren bij de belevingswereld van de leerlingen gaan we uit van:

Luisteren en dóén
Het leren spelen van het eigen instrument en het samen spelen in een band is praktijk- en resultaatgericht, met de nadruk op voor- en naspelen. Er wordt in eerste instantie in zeer beperkte mate gebruik gemaakt van notatiemethodes (noten leren schrijven en lezen). Dit wordt alleen gebruikt om de communicatie en het leerproces te vergemakkelijken.

Herkenbaarheid
Uitgegaan wordt van liedjes van nu. Voor de leerlingen bekende nummers die ze leuk vinden. Eventueel kan het ook een uitgangspunt zijn om zelf te creëren.

Samenspelen
In de les wordt de leerling zowel op muzikaal als sociaal niveau bewust gemaakt van zijn/haar functie binnen het geheel van de band:

-luisteren naar jezelf en elkaar
-verbanden leggen met de andere instrumenten
-verantwoordelijkheid nemen voor je eigen partij
-jezelf voorbereiden voor een repetitie
-aanwezig zijn
-focus en concentratie
-wees trots op wat je bereikt

Oefenen
Er wordt van de kinderen verwacht dat ze oefenen. Oefenen maakt het bespelen van een instrument nog leuker en je wordt beter in het bespelen ervan.

Leerlingen krijgen een instrument in bruikleen zolang zij aan Ready To Rock On Air meedoen. Zij kunnen zelfstandig thuis dan te allen tijde oefenen.

Wat wordt er van de ouders verwacht?
Van de ouders wordt verwacht dat zij een positieve bijdrage leveren aan dit project. De ouders motiveren hun kinderen en zorgen ervoor dat zij steeds aanwezig zijn bij de lessen en repetities. Natuurlijk tonen ouders belangstelling voor de vorderingen van hun kind(eren).